تاریخ تولد: ۱۳۲۷

تاریخ عضویت وابسته: ۱۳۹۳/۳/۴

فارغ التحصیل از: دانشگاه الیلینویز آمریکا، دکترا ، ۱۹۷۹

تخصص: روانشناسی مشاوره

سمت‌ها: هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق علمی و اجرایی: عضو هیأت رئیسه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران، عضو هیأت تحریریه ۹ نشریه، سردبیر مجله روانشناسی تربیتی، معاون پژوهشی دانشنامه بزرگ فارسی، معاون آموزشی انستیتو روانپزشکی تهران، عضویت در بورد تخصصی روانشناسی بالینی وزارتخانه (۲۰ سال)

تقدیرنامه ها:جایزه دوم ستاد کنترل مواد مخدر ۱۳۸۱، جایزه پژوهش برگزیده مرکز پژوهش وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۳، جایزه اول پژوهش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۱۳۸۴

آثار علمی و تالیفات:ترجمه و تألیف: ۱۸ کتاب ،مقالات و نشریات بین المللی ۱۴، مقالات و نشریات داخلی ۶۰، ویراستاری ۲۰ کتاب ، نگارش فصل کتاب در انتشارات بین المللی ۳

 

 

دکتر بهروز بیرشک در سال ۱۳۲۷ در تهران متولد شد. پس از پایان دوره تحصیلات دبیرستانی در دانشگاه ملی به تحصیل پرداخت . در سال ۱۳۵۴ برای ادامه تحصیل در رشته روانشناسی مشاوره در دانشگاه ایلینوی به آمریکا رفت. پس از اخذ مدرک فوق‌لیسانس و دکتری در سال ۱۳۵۹ به ایران بازگشت. در بدو ورود به استخدام وزارت بهداری و بیمارستان روانی رازی در آمد و برای راه‌اندازی دو بیمارستان روانی وابسته به مرکز روانپزشکی رازی از طرف بیمارستان به فعالیت پرداخت. پس از جایگزینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به جای وزارت بهداری در زمره نخستین افرادی بود که به عزیمت هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در آمد.

با آغاز دوره تحصیلات کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و انیستیتو روانپزشکی وی همکاری در این دوره را آغاز نمود و مسوولیت آموزشی انیستیتو به وی محول گردید. سپس عنوان معاونت آموزشی انیستیتو و مدیریت گروه روانشناسی بالینی به وی داده شد. در حال حاضر نیز به عنوان دانشیار ، مسوولیت‌های فوق بر عهده ایشان می‌باشد.

 مسوولیت و عضویت :

 ۱ـ عضو هیات موسس انجمن روانشناسان

۲ـ عضو هیات موسس انجمن مشاوره ایران

۳ـ عضو هیات موسس انجمن روانشناسی ایران از بدو تاسیس و عنوان رئیس هیات مدیره از دی ماه ۱۳۷۸ به مدت دو سال

۴ـ عضو هیات موسس بورد تخصصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

۵ـ عضو هیات موسس کمیته‌های فنی ـ تخصصی مشاوره در زمینه ایدز ( کمیته ملی مبارزه با ایدز )

۶ـ عضو هیات موسس هیات تحریریه در نشریه اندیشه و رفتار

۷ـ عضویت در انجمن روانشناسی آمریکا از سال ۱۹۷۶ ( گروه تخصصی رواندرمانی و مشاوره روانی )

۸ـ عضو پیوسته ـ فرهنگستان علوم پزشکی

تعدادی از مقالات

ـ عقایدی درباره خصوصیات شخصیتی مشاوران و روان‌درمانگران ، نشریه روانشناسی مرکز روانپزشکی رازی ، ۱۳۶۲

ـ مغز مرد ، مغز زن ، تفاوت‌های پنهان ، نشریه روانشناسی مرکز روانپزشکی رازی ، ۱۳۶۴

ـ بررسی اثر آموزش مادران در کاهش اختلال‌های رفتاری کودکان ، فصلنامه اندیشه و رفتار ، ۱۳۷۶

ـ بررسی عوامل روانی ـ اجتماعی در بیماران مبتلا به زخم اثنی‌عشر ، فصلنامه اندیشه و رفتاار ، ۱۳۷۸

ـ پیشرفت در روانپزشکی ، گزیده‌ای از تازه‌های پزشکی ، فرهنگستان علوم پزشکی ۱۳۷۶

مسوولیت و عضویت

ـ عضو هیات موسس انجمن روانشناسی ایران

ـ عضو هیات موسس انجمن مشاوره ایران

ـ عضو هیات موسس انجمن روانشناسی ایران از بدو تاسیس و عنوان رئیس هیات مدیره از دی ماه ۱۳۷۸ به مدت دو سال

ـ عضو هیات موسس بورد تخصصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

ـ عضو هیات موسس کمیته‌های فنی ـ تخصصی مشاوره در زمینه ایدز ( کمیته ملی مبارزه با ایدز)

ـ عضو هیات موسس هیات تحریریه در نشریه اندیشه و رفتار

ـ عضویت در انجمن روانشناسی آمریکا از سال  ۱۹۷۶ ( گروه تخصصی رواندرمانی و مشاوره روانی)

ـ عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی

عضو هیأت علمى دانشگاه علوم پزشکى ایران

فعالیت در انستیتو روانپزشکى تهران

تأسیس اولین انجمن روانشناسى ایران پس از انقلاب با نام انجمن روانشناسان شاغل

همکاری و مسوولیت درتدوین نخستین دوره کارشناسى ارشد روانشناسى بالینى در انستیتو روانپزشکى تهران۶۷-۱۳۶۶

همکاری و مسوولیت درتدوین نخستین دوره دکتری روانشناسی بالینی

همکارى با کمیته علوم پایه وزارت بهداشت و درمان از بدو فعالیت به مدت ۲۵ سال

راه اندازى برد تخصصى روانشناسى بالینى و عضویت در آن به مدت ۲۰ سال

ریاست یک دوره انجمن روانشناسى ایران

از اعضاى هیأت مؤسس انجمن مشاوره

راه اندازى انجمن موسیقى درمانى ایران و عهده دار ریاست آن انجمن

عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسى و مشاوره ایران از بدو تاسیس

عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکى ایران

عضو وابسته شاخه پیراپزشکى فرهنگستان علوم پزشکى

عضویت در کمیته زیر گروه رفتار و شناخت فرهنگستان علوم پزشکی

عضویت در کمیته توسعه علوم و فناوری شناختی

عضو انجمن بین المللى درمانهاى شناختى و رفتارى

عضو انجمن درمانهاى اینتگریتیو

مدیر گروه روانشناسى بالینى (۶سال)

معاون پژوهشى بنیاد دانشنامه بزرگ فارسى (۴سال)

عضویت در شورای انتشارات دانشگاه

مسوول دفتر انتشارات دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

عضویت در شورای پژوهشی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

عضویت در شورای مرکز تحقیقات بهداشت روان

عضویت در شورایعالی مرکز تحقیقات بهداشت روان

عضویت در هیات تحریریه ۵ ژورنال علمی فارسی زبان و ۶ ژورنال بین الملل

مسوولیت داوری مقالات ۷ ژورنال علمی

سردبیر ژورنال علمی روانشناسی

 ژورنال بین المللیAssociate Editor

ویراستاری بیش از ۲۰ کتاب

تالیف و ترجمه ۲۲ کتاب

همکاری در نگارش ۴ کتاب به انگلیسی. انتشارات Brunner – Routledge Ltd   با دانشگاههای آمریکا و  تورنتوکانادا